Lättare att se dig själv i spegeln.

Vad krävs det för att leva ett vanligt liv? Om det är någon som kan svara på denna fråga är det Pernilla Fahl Åkerman. I 15 år har hon kämpat för att resa sig efter en serie ödesdigra och livsavgörande händelser.

Som sjuksköterska och patient har Pernilla också ett unikt perspektiv på vården, och på vad som är ett värdigt bemötande. Men även på tillvaron som svårt sjuk – och vad det innebär att leva ett helt vanligt liv.

Men framför allt är Pernilla en inspirerande föreläsare. Hennes medryckande föreläsningar är personliga, självutlämnande och lätta att känna igen sig i. Oavsett om publiken är professionella inom vårdyrket, kroniskt sjuka och alla som är intresserade av personlig utveckling.

 

 

Ett gripande levnadsöde.

Hur mycket skulle du vara beredd att kämpa för din rätt att leva ett helt vanligt liv? För många kan det låta som en filosofisk fråga. Men för Pernilla Fahl Åkerman blev det dödligt allvar. Hon var bara tjugosju år gammal och gravid med sitt första barn när hon drabbades av en allvarlig sjukdom. En sjukdom som skulle ställa livet på ända.

Läs Pernillas berättelse

Inspiration för olika publiker.

Varje gång Pernilla Fahl Åkerman ställer sig på scenen delar hon med sig av sin gripande livshistoria. En berättelse som får publiken att reflektera över sina egna värderingar. Men hon skräddarsyr också sina föreläsningar till de som sitter i publiken: professionella inom vårdyrket, kroniskt sjuka eller alla som är intresserade av personlig utveckling.

Tre skräddarsydda föreläsningar

Hör av dig till Pernilla.

Redan fastnat för en särskild föreläsning? Kanske vill du få råd om vilken föreläsning som passar bäst för din publik? Kontakta Pernilla Fahl Åkerman.

Ta kontakt med Pernilla